Nacrt Ugovora o pripajanju Jaffa DOO Crvenka i Banini DOO Kikinda

23. 06. 2017.

 

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU JAFFA I BANINI