Uspešno završena sertifikacija za ISO 22000 i resertifikacija za ISO 9001 i HACCP

24. 06. 2010.

Nakon održana dva eksterna audita „Jaffa“ AD Crvenka je dobila prvi Sertifikat za Sistem upravljanja bezbednošÄ‡u proizvoda prema zahtevima Standarda ISO 22000:2005 i treći po redu Sertifikat za Sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima Standarda ISO 9001:2008 i za primenu HACCP principa.

Rezultati su potvrdili da je „Jaffa“ AD Crvenka nastavila dugogodišnju tradiciju primene i unapreÄ‘enja uspostavljenih sistema upravljanja u skladu sa zahtevima Standarda ISO 9001:2008 i HACCP principima. Pored toga, dostignut je i viši nivo zrelosti u primeni HACCP principa, prethodno potrebnih programa, dobre proizvoÄ‘ačke, laboratorijske i higijenske prakse, koji je potreban za sertifikaciju prema zahtevima Standarda za bezbednost hrane – ISO 22000:2005, što je doprinelo uspešnoj sertifikaciji.