Prva Konferencija Prodaje na Zlatiboru

27. 09. 2010.

Jaffa Crvenka je ove godine po prvi put organizovala Konferenciju prodaje, 18. I 19. septembra na Zlatiboru.

Konferenciji prodaje prisustvovali su sektori prodaje i marketinga, kao i celnici kompanije, a cilj okupljanja bio je predstavljanje funkcionisanja novih sektora, predstavljanje prodajnih planova i ciljeva do kraja godine, kao i prezentovanje novih proizvoda i planiranih aktivnosti od strane marketing sektora.

Ovakav skup ne samo da je vazan segment strucnog upoznavanja zaposlenih sa planovim kompanije, vec je i sjajna prilika da se zaposleni bolje upoznaju i razviju timski duh.

Konferencija prodaje ce se odrzavati na godisnjem nivou i postace sastavni deo funkcionisanja sektora prodaje i marketinga. Ova dva sektora, koja ne samo da usko saradjuju svakodnevno, ovim okupljanjem,  imace priliku da naprave presek svih svojih ciljeva i planova, kao i da upoznaju ostale zaposlene sa novitetima i aktuelnostima.