Završena izgradnja novog objekta

15. 08. 2007.

Završena je izgradnja novog proizvodnog pogona fabrike Jaffa AD Crvenka.

Ukupna površina novoizgraÄ‘enog objekta je 12.000m2, obuhvata proizvodnu halu, magacine sirovina i ambalaže, magacin gotovih proizvoda, kancelarijske prostorije, laboratoriju i radionice. U novoj hali instalirana je i nova savremena oprema: APV linija, od avgusta do septembra 2006. godine, i Cavanna, od septembra do oktobra 2006. godine.