Resertifikacija standarda ISO 9001 i HACCP

15. 08. 2007.

Posle rigoroznih kontrola koje podrazumeva proces resertifikacije, standardi ISO 9001 i HACCP ponovo su dodeljeni fabrici Jaffa AD Crvenka, na period od naredne tri godine. Fabrika Jaffa AD Crvenka jedna je od prvih fabrika sa ovih prostora u kojoj su juna 2004. godine sertifikovani međunarodni standardi ISO 9001 i HACCP, od strane međunarodno priznatog serifikatora Quality Austria.

SprovoÄ‘enjem HACCP principa dokazujemo svojim potrošačima da proizvodimo konditorske proizvode najvišeg kvaliteta. Aktivnostima i rezultatima na polju upravljanja kvalitetom dokazujemo svoju sposobnost da udovoljimo svim zahtevima tržišta Evropske Unije.