Vizija i misija

Vizija

"Jaffa" DOO Crvenka želi da zadrži i ojača lidersku poziciju u proizvodnji konditorskih proizvoda u zemlji i regionu. Istovremeno teži da ostvari značajan plasman svojih proizvoda na teritoriji Jugoistočne Evrope i bude prisutna i poznata na svetskom tržištu. 

Misija

  • "Jaffa" DOO Crvenka svojim kvalitetnim i zdravstveno bezbednim konditorskim proizvodima u potpunosti zadovoljava zahteve, potrebe i očekivanja kupaca i potrošača, pružajući sigurnost i dobar životni standard našim zaposlenima, a što će rezultirati profitom za svoje akcionare. "Jaffa" DOO Crvenka će negovati tradiciju učestovanja u humanitarnim i donatroskim akcijama uz stalnu saradnju sa lokalnim i regionalnim zajednicama na obostrano zadovljstvo.
  • "Jaffa" DOO Crvenka želi da ostvari svoju Viziju na zadovljstvo i uz angažman svih korisnika i zainteresovanih strana (kupci, potrošači, isporučioci, lokalna zajednica, zaposleni, poslovni partneri, akcionari).
  • "Jaffa" DOO Crvenka svoju lidersku poziciju održava razvojem sopstvenih brendova.
  • "Jaffa" DOO Crvenka neprekidno radi na usavršavanju kadrova koji čine glavni oslonac u postizanju Vizije.